Rucna masaza


Reč masaža dolazi ili od lat. reči "massare", što znaći gnječiti, ili od arapske reči "mas" što znači pritiskati. Reč "massage" upotrebljena je prvi pu u francuskoj literaturi, a upotrebio ju je Lepage 1813. god.

Masaža postoji od pradavnih vremena. Čovjek instinktivno trlja bolni i otečeni deo tela. Vrlo verovatno se masaža već odavno upotrebljavala u lečenju,narocito kod raznih bolova lokomotornog sastava. Podaci o masaži kao sredstvu lečenja prvi put se pojavljuju otprilike 3000. god. pne., a provodila se kod starih kulturnih naroda Azije - Kineza i Indusa.

Razvoj masaže u staroj Kini odvijao se uporedo s razvojem medicine koja je uz lekove i trave primenjivala i akupunkturu. Japanci su pod uticajem kineske akupunkture vremenom izradili sličnu metodu - shiatzu ( shi = prst, atzu = pritisak), kojom su na poseban način, pritiskom prstiju i noktiju, vršili određeni oblik akupunkture.

Masažu su upotrebljavali i Egipćani, Asirci, Perzijanci, stari Grci i Rimljani kao metodu lečenja obolelih i povređenih. Poznati lečnici Hipokrat i Galen preporučili su masažu kao metodu lečenja.

-Prvi zapis o sportskoj masaži nalazimo u knjizi Rimljanina Oribasiusa iz 4. st. -Osnivač savremene masaže i kineziterapije je šveđanin Per Henrik Ling u 18. st.

Za masažu vežemo imena poput: Mason A., Johann Metzger, Von Mosengeil i dr.


Podijeli na socijalnim mrezama

Povratak na meni