KARATE I POVREDE U KARATEU

KARATE I POVREDE U KARATEU

Karate je borilački sport u kome takmičari zadaju udarce,koji po pravilu ne smeju dotaći telo protivnika,već se moraju zaustaviti na nekoliko centimetara pred ciljem na telu.Fiktivni udarci se zadaju krajevima dlanova (tenar,hipotenar),vrhovima prsta,pesnicom,laktom,ulnarnom stranom podlektice,ivicom dlana,kolenom ,petom.Pošto je cilj da se udarac zadaje u tzv. vitalne tačke tela,odnosno na mesta,gde bi stvarno izveden udaraconesposobio ili teže povredio,poterbna je velika preciznost ali i uvežbanost decelaracije.Ukoliko bi se zadao udarac u neko osetljivo mesto,usledila bi diskvalifikacija ,a u neko drugo mesto tela javna opomena.

  Karatisti su sportisti proporcionalne građe ,podjednako razvijenih mišića dornjih i donjih udova.Poseban značaj imaju mišići trupa i trbuha.Potrebna je velika gibljivost donjih ekstremiteta ,a prednost imaju takmičari dužih udova.Karatista raspolaže brzim refleksima ,upornošću,voljnošću,koncentracijom,eksplozivnošću i odvažnošću.U ovom sportu je od posebnog značaja samokontrola takmičara i strogo poštovanje pravila.Nedostatak samokontrole,afekt,nedoučenost,nepažnja, mogu biti uzrok mnogobrojnih pa i težih povreda.Od značaja su i mikroklimatski uslovi(hladnoća i vlažnost),ispravnost odeće i borilačke površine,jer se takmičari bore bosi.


Po učetalosti povreda na glavi(upućeni udarac se mora zaustaviti 3-4cm ranije)najčešće su kontuzije i laceracije usana,nosa,orbitalne regije(arkada)i jagodica na licu.Ređe su povrede ušne školjke i bubne opne.

   Tipične povrede u ovom sportu  su na rukama(kontuzije,distorzije,prelomi,iščašenja) metakarpusa i prstiju.U nivou glavica II i III metakarpalne kosti susreću se  kalcifikacije i periostoze na kapsularni pripojima.Ređi su prelomi kostiju podlaktice( češće ulne),kao i luksacije ramena ili lakta.Mogući su prelomi rebara,kao i povrede u predelu vrata direktnim udarcem ,praćene gubitkom  svesti(sinus caroticus refleks),a nekad i edemom glotisa.Izuzetne su abdominalne i urogenitalne povrede(jetra,slezina,scrotum).Takmičari treba da obavezno nose štitnike za genitalije.

   Pri nezgodnim padovima moguće su distorzije skočnog zgloba, a na kolenima povrede meniskusa  i ligamenata

Podijeli na socijalnim mrezama

Pregled kategorije
Povratak na meni