Magnetoterapija

Magnetoterapija

Magnetoterapija je primena magnetnog polja u terapiji i delije na celularni,neurovegetativni i cirkulatorni nivo.

Celularni aktivira enzimsku sintezu i dovodi do konsolidacije(zalečenja)kostijui drugih tkiva. Dovodi do repolarizacije proteinskih struktura i sledi smanjenje edema i zapaljenja

Neurovegetativni nivo ,efekat se manifestuje u poboljšanju imuniteta organizma bilo direktnim dejstvom preko refleksa ili dejstvom na CNS.

Cirkulatorni nivo refleksno se smanjuje viskoznost krvi,povećava elektrostatičko naelektrisanje i sprečava zgrušavanje krvi.

Primena magneta može biti bezaparaturna i aparaturna.

       Bezaparaturna

Orimenjuje putem megnetofora. Magnetofori su kombinacije mineralne i organske materije (smola,gips ili kaučuk u kombinaciji  sa feritom barija). Magnetofori su različite veličine koje se postavljaju na određene  senzitivne tačke u organizmu.

Nose se nekoliko sati do 1 dana i efekat je da smanjuju bol,smiruju kašalj i deluju kod bronhijalne astme(smanjuju napade). Kod pacijenata može prestati bol u trajanju do 3 meseca i 50 % pacijenata ima pozitivan efekat.

Primenjuju se kao medaljoni,naušnice,narukvice i koriste se za smanjenje reumatskih bolova.

   Aparaturne metode

Visokofrekventni magneti su THELF SISTEM i tu elektromagnetni talasi deluju direktno na ćeliju i indirektno na ceo organizam. Talasna dužina je 27,12 MHz da ne bi ometala radiotalase,frekvencije 5-640 impulsa/sekundi i aparati su podešeni na 5,10,20,40,80,120,160,320,640.

Postoje 4 tipa snage:

H –visok napon18V

L-niski napon 7 V

HSP-visoki napon sa dodatnim spikom-vrhom18+30V

LSP-niski napon sa dodatnim spikom-vrhom 7+30V

Vreme tretmana je 1-100 minuta,ali ne treba više od 2h

Antena mogu biti:male pljosnate,velike pljosnate i zavojne (kao penkalo).

Prodornost je 1/2m na obe strane. Treba reći pacijentu da neće ništa osećati za vreme aplkacije. Antena je sa jedne strane hrapava,a sa druge glatka.

Terapijsko dejstvo

Ako hoćemo lokalno,ide se direktno na mesto i to preko odela,gipsa,metala.

Opšti  tretman je rezultat dejstva lokalnog efekta. Ako stavimo u predelu nadbubrega maože se lečiti artroza I hronični inflatomorni reumatizam,jer luči hormone jače. Ako se stavi u predelu jetre deluje na kalus i velike nekroze. Kod teških teuma iznad slezine. Za povećano lučenje isulina se daje iznad pankreasa.

Magnet se može dati sa još nečim  time se poboljša primarna terapija(magnet+galvanizacija).


Niskofrekventni magneti 

SIGMA SISTEM čija je talasna dužina ista kao THELF,a frekvencija niža. Može biti u obliku džakčića I solenoida.

kontraindikacije

*graviditet u svim mesecima

*deca koja su u razvoju

*poremećaj koagulacije

*pejsmejker

*maligna oboljenja

Najvise se primenjuje kod

TENDINITA

PERIOSTITA

LUMBALGIJA

PATELARNA HONDROMALACIJA

MORBUS ŠLATER-juvenilna osteohondroza

DISTORZIJA

Trajanje 30 minuta do 20 puta u seriji. Daje se kod trauma,kod fraktura preko gipsa i uz prisustvo metala. Može dva puta dnevno po 1h i centar je na mestu gde treba da se stvara kalus

Podijeli na socijalnim mrezama

Pregled kategorije
Povratak na meni