Motorni razvoj u toku prvog i drugog meseca

Motorni razvoj u toku prvog i drugog meseca

 U ovom periodu počinje se razvijati kontrola mozga i reakcije deteta postaju sve više definisane.


 Dojenče i dalje nastavlja reagovati asimetričnim položajem ekstremiteta i glave.Drži stegnute pesnice.Perzistira refleks hvatanja.  Postepeno jačaju mišići vrata tako da u toku drugog meseca beba može držati glavu 3-5cm iznad podloge kada leži na trbuhu.Dok leži na trbuhu rukama i nogama pravi pokrete kao da pliva.


  Fiksiranje predmeta sa oba oka počinje oko 6. nedelje (ova sposobnost se definitivno stiče tek u 3.ili 4. mesecu života).U 2. mesecu počinje pratiti lica koja se pokreću.Reaguje na jake ili nagle šumove.U prvom mesecu čuje i reaguje na zvukove (umiri se kad čuje zvono),kasnije u drugom mesecu na zvukove reaguje mimikom lica (smeši se ili mršti).Sad već prepoznaje glas majke.

  Pred kraj dugog meseca javlja se prvi smešak. Izgovara samo po jedan samoglasnik i to spontano i nezavisno od društvenih stimulansa.Krajem drugog meseca gukanjem uspostavlja socijalni kontakt.Pravi pokrete sisanja kad vidi flašicu ili dojku i kad se stavi u položaj koji obično zauzima pri dojenju ili hranjenju.

  Najveći deo dana i dalje provodi u snu.

 


Podijeli na socijalnim mrezama

Pregled kategorije
Povratak na meni