Motorni razvoj u toku trećeg i četvrtog meseca

Motorni razvoj u toku trećeg i četvrtog meseca

Tonični refleks vrata postepeno se prestaje izazivati. Ako i nakon tri i po meseca postoji to može predstavla jedan od primitivnih,rizičnih i patoloških faktora.

  U ovom periodu dete slobodno pokreće glavu i ekstremitete.Pesnice više ne drži stegnute. Pokreti prstiju su življi. Dete pokazuje težnju da dohvati predmete mada ne uspeva to samostalno uraditi  jer još uvek nije u stanju odrediti odstojanje.Zvečku koja mu se stavi u šaku u stanju je da dugo zadrži.Tromesečno dete posmatra svoje ruke i kretanje prstiju.

  Tek krajem četvrtog meseca dete približava ruke jednu drugoj ispred lica i igra se njima. Počinje ih stavljati u usta.

  Početkom trećeg meseca u stanju je podići glavu od podloge u potrbušnom položaju i može se odupreti rukama o podlogu,pri tome savija noge.

  Krajem četvrtog meseca podiže i prednji deo grudnog koša,drži glavu visoko uzdignutu i gleda napred.Iz potrbušnog položaja samostalno prelazi na leđa.

  Prati predmete od jedne do druge strane u luku od 180 stepeni.Fiksira predmet koji drži u rukama.

  Reaguje na glas majke i prestaje plakati kad mu ona govori. Još uvek ne lokalizuje izvor zvuka.

  Spontano se smeje,interesuje se više za odrasle nego za igračke. Prepoznaje flašicu i dojku i cokće usnama kada ih vidi. Razlikuje ukus i koegzistenciju hrane.

Podijeli na socijalnim mrezama

Pregled kategorije
Povratak na meni